Gjelder 5 regioner:

Varsel for Finnmarkskysten
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 23.12.2021 00:00

Varsel for Vest-Finnmark
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 23.12.2021 00:00

Varsel for Nord-Troms
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 23.12.2021 00:00

Varsel for Lyngen
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 23.12.2021 00:00

Varsel for Tromsø
Nivå: 3 - betydelig snøskredfare
Gyldig fra: 23.12.2021 00:00

Se snøskredvarsler for hele landet

Vennlig hilsen

Varsom - Snøskredvarslingen
Varselet leveres av Norges vassdrags- og energidirektorat