Det er varslet oppstart for privat detaljreguleringsplan Øvre Kildalen grustak på eiendommen gnr. 38 bnr. 1 i Nordreisa kommune.

Frist for merknader/innspill er satt til 2. mai 2022.

Informasjon finnes i varslingsbrevet under:

Varslingsbrev