Det er varslet oppstart for privat detaljreguleringsplan Vikaneset reiselivssenter på eiendommen gnr. 67 bnr. 1 i Nordreisa kommune.

Høringsfrist er satt til 21. mars 2022.

Informasjon finnes i varslingsbrevet under:

Varslingsbrev