Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
6590349_5134074

Varsel om oppstart av Planprogram oppvekstplan 2024 - 2034

Informasjon

StatusPlanlegging igangsatt
Siste behandlingPlanlegging igangsatt
Publisert 30. mai 2023
Oppdatert 27. februar 2024
Høringsperioden13. mars 2023 - 25. april 2023

Varselet gjelder oppstart av Planprogram oppvekstplan 2024 - 2034 Kommunedelplan  for oppvekst

I tråd med vedtatt planstrategi for Nordreisa kommune skal det utarbeides en sektorplan for oppvekst og kultur.Det varsles med dette om oppstart av planarbeidet.

Oppvekst- og kulturvalget har gjort følgende vedtak: Forslag til planprogram sendes/legges ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, jf plan- og bygningslovens § 11-13.

Planforslaget er tilgjengelig her: Planprogram oppvekstplan 2024-2034 - høringsutkast Kommunedelplan for oppvekst

Høringsfristen er satt til 25. april 2023
Vi ber om at høringsinnspillene til planprogrammet merkes med “Høringssvar planprogram oppvekstplan 2024-2034, sak 23/585”. Høringssvar er offentlige etter offentlighetsloven.

Alle lag, foreninger, virksomheter og privatpersoner som ønsker å sende inn høringssvar kan gjøre dette ved å bruke: 

  • E-post til: postmottak@nordreisa.kommune.no  
  • Brev til: Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett
  • Hjemmeside Planportal - Nordreisa kommune
  • eDialog 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
6590349_5134074