Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart og høring av planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2027

Informasjon

Publisert 20. februar 2024
Oppdatert 20. februar 2024

«Oppstart samfunnsdel» er en forenklet planstrategi og planprogram for Nordreisa kommune. Planstrategien tar derfor kun stilling til om planen skal revideres eller ikke, og videre vurderinger av planer vil komme som et resultat av satsningsområder og planbehov som melder seg i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Oppstartsdokument finnner du her!

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Nordreisa kommune om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Samtidig legges forslag til planprogram for arbeidet med planen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, 5-2 og 11-13. Planprogrammet redegjør formålet med planarbeidet, planprosessen, behovet for utredninger, grunnlagsdokumenter og opplegg for medvirkning. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1 er planstrategien slått sammen med, og er en del av, oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har vedtatt at «Oppstart samfunnsdel» skal sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dokumentet er en del av en forenklet planprosess, og inneholder en beskrivelse av prosessen samt planstrategi og  planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

Fristen for å komme med innspill til oppstartsdokumentet er 1. april.

Innspill sendes til postmottak@nordreisa.kommune.no

Uttalelse til saken

Din høringsuttalelse til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Bilder

Oppstartsdokument Nordreisa forside 1[1]