Farevrsel fra Meterologisk Institutt

Fra natt til fredag ventes sørøstlig liten storm 22 m/s utsatte steder, lokalt med vindkast på 27-38 m/s. De største konsekvensene ventes på midtre og indre strøk. Minkende vind fredag ettermiddag, først i sør

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 04.02.2022 01:00:00
  04.02.2022 16:00:00
Konsekvens Broer kan bli stengt. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%