Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kart med plangrense

Kart med plangrense

Varsler om oppstart: Detaljregulering Lundetunet

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingPlanlegging igangsatt
Publisert 22. mars 2024
Oppdatert 22. mars 2024
Høringsperioden22. mars 2024 - 19. april 2024

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Nordreisa kommune om oppstart av detaljregulering for Lundetunet gbnr 13/4.

Planområdet

Planområde befinner seg i Storslett sentrum i Nordreisa kommune. Området strekker seg over totalt 6,9 daa og følger stort sett eiendomsgrensene, med unntak av planlagt adkomst fra Muoniovegen. I dag står planområde ubebygd og er dekket av vegetasjon. Planområdet berører eiendommene gnbr 13/4, 14/36 og 15/127. 

Formålet met planarbeidet er å legge til rette for utbygging av 30 - 34 boliger.

Tiltakshaver er Nord Troms Bolig AS og konsulenten er Norgeshus AS.

Høringsfrist er satt til 19.04.2024.

Høringsdokumenter

V1 Planinitiativ.pdf

V2 Referat fra oppstartsmøte.pdf

V4 Plangrense.pdf

V5 Mulighetsstudie.pdf

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.
Kart med plangrense

Kart med plangrense