Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

 

Helse og omsorgsdepartementet har nå offentliggjort en pressemelding om at regjeringen innfører obligatorisk korona testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Ved Svinesund vil det ifølge nettmeldingen ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Derfor er det gitt et midlertidig unntak som sier at personer med fast bopel i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over 1 time. Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen: Obligatorisk testing på grensen - regjeringen.no