Vi gjør oppmerksom på Varsom.no som melder stor snøskredfare i fjellene. Faregraden er nå 3 og økende til 4 på søndag 1. nyttårsdag. Yr.no melder om snø og økende temperaturer..

Vi ber alle om å vurdere nøye eventuelle turer i terreng brattere enn 25-30 grader og turtrasseer som går i nærheten av mulig skredutsatte utløpsområder.