Nordreisa Kommune melder om vedlikeholdsarbeid på vanninntaket, Torsdag 23/8-18 fra kl 08.00-13.00. I forbindelse med dette arbeidet vil abonnentene kunne få dårligere trykk mens arbeidet pågår. Dette gjelder fra Snemyr til hele Storslett, Sørkjosen og Nordkjosen. Vi vil oppfordre til redusert vannforbruk mens arbeidet pågår. Misfarget vann må påregnes. ved spørsmål ring 91167337 eller 90569989