Under dagens dialogmøte mellom Troms og Finnmark fylkeskommune's vegdivisjon og kommunene i Nord-Troms fikk vi presentert den nye organiseringen av samferdselsdivisjonen i den nye fylkeskommunen.  

Noen ansatte i fylkeskommunen vil bli lokalisert til Storslett, for å sikre god dialog med kommunene i området.  

 

Videre har fylkeskommunen nå invitert kommunene til et felles forum bestående av representanter fra fylkeskommunen og fagetatene i alle Nord-Troms kommunene.  Dette forumet skal blant annet sikre god dialog i forhold til konkurranseutsetting av vinter- og sommervedlikehold av fylkesveier og kommunale veier, og mulighetene for samordning på dette feltet.

 

Ansvar for veilysene ved fylkes- og riksveier ble også drøftet, med utgangspunkt i vedtaket i Nordreisa kommunestyremøte som sier at dette egentlig ikke er et kommunalt ansvar.

 

Kommunene redegjorde for samferdselsmessige utfordringer i sine områder, og man drøftet også ansvaret for fiskerihavnene i regionen.

 

 Presentasjonen fra Nordreisa