Det pågår arbeid med å få veilysene langs fylkes- og riksveier inn på kommunale strømmålere. Dette vil medføre at lysstrekninger vil være utkoblet i perioder, til arbeidet er gjennomført.