Kommunestyret vedtok i april at alle veilys langs kommunale veier skal oppgraderes til LED lys. Tilbudskonkurranse har vært gjennomført og valgt entreprenør er JB Elektro AS.
Arbeidet er startet opp og skal være avsluttet tidlig i januar 2019.

Samtidig monteres det strømmålere på veilysene i samsvar nytt statlig regelverk. Det vil derfor bli satt opp målerskap på eller ved siden av veilysstolper.

Grunnet utskifting av alle veilysarmatur langs kommunale veier, vil det ikke bli utført pæreskift eller utskifting av ødelagte armaturer høsten 2018. Eventuelle mørke lys nær skoler vil vurderes særskilt.