Veivedlikehold Storslett og Sørkjosen

I uke 31 vil det bli gammel asfalt freses opp i deler av Industriveien, Lyngsmark og Raapanaveien.  De samme veistrekningene reasfalteres i uke 33.

Asfaltering av Kroken, Rosaveien og parkering for Moan skole er utsatt til uke 33 grunnet forsinkelser hos asfaltleverandør.