Vi ønsker velkommen til åpen dag på nye dotorgården - det blir omvisning og idemyldring rundt bruken av huset.

Doktorgården har adresse Leonard Isaksens vei 10, og ligger til venstre når du følger Leonard Isaksens vei oppover langs elva.

Alle er hjertelig velkommen.

Hilsen fra Rus og psykisk helsetjeneste