Torsdag 26.06.2020 kan du se kommunestyremøtet direkte på kommune tv - Klikk her å se møtet direkte på kommunetv

Klikk her for å se opptak fra tidligere møter

På sakslisten er det interpellasjoner, referatsaker, politiske saker og orienteringer

Klikk her for innsyn i sakene som skal behandles

Dersom du som innbyggere har spørsmål og synspukter i ulike saker, kan det rettes skriftlig spørsmål til ordføreren

Dersom du ønsker å være fysisk tilstede under møtet må dette forhåndsavtales jf. smittevernregler - send forespørsel til postmottak@nordreisa.kommune.no innen onsdag 24.06.2020 kl 12:00 - oppgi telefonnummer - så tar møtesekretær kontakt med deg pr tlf. - det er begrenset med plass for fysiske tilhørere på kulturscenen - vi anbefaler derfor at du følger med på direkte sendt webTV.