Åpent møte i kommunestyret fredag 27.9.19 på kulturscenen på Halti fra kl 09:00.

Saksliste

Utv.saksnr
Sakstittel
U.Off
Arkivsaksnr
PS 43/19
Fylkestingets vedtak i sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner» - TILBUD TIL KOMMUNENE I TROMS OM Å MOTTA AKSJER Troms Holding AS
 
2018/206
PS 44/19
Omorganisering IKT-samarbeidet i Nord-Troms
 
2019/236
PS 45/19
Sluttbehandling - Detaljregulering Høgegga barnehage - planid. 19422018_001
 
2018/275
PS 46/19
Oppgradering veilysarmatur
 
2015/1344
PS 47/19
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nordreisa 2018
 
2019/1080
 

Program «Temadag skole» Kommunestyremøte 27.09.19.

 

09.00- 10.30 Politiske saker

10.30- 10.45 Pause

10.45- 11.00 Ordfører innleder temadag skole

Tilstandsrapporten er et viktig dokument for å kunne sette inn presise tiltak økonomisk, politisk og administrativt. Hva den skal inneholde, hvordan den skal presenteres og behandles sett opp mot økonomiplanen og skolepolitisk plan.

 

11.15- 12.15 Marlen Faannessen KS konsulent

                            - tilstandsrapport

                            - hvordan har andre kommuner løst det?

12.15- 12.45 Lunsj

12.45- 13.45 Gruppearbeid

13.45- 14.45 Plenumsdiskusjon

14.45- 15.00 Pause

15.00- 15.15 Oppsummering