For de som av ulike grunner ikke kan være til stede fysisk, vil møtet også være tilgjengelig via direktesending på kommunens web-tv og radio, og gir dermed enkel tilgang til viktige politiske beslutninger.

 

Viktig Informasjon:

 

Sakskart:

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av medlemmer til signering av protokoll
  • Diverse samlesaker for orientering og referat
  • Behandling av saker som omhandler alt fra interkommunalt samarbeid til forvaltningsrevisjon av kommunale tjenester
  • Valg av byggekomite og representanter til ulike utvalg for perioden 2023-2027
  • Forslag til fornyelse av leasingavtale for lastebil, og overdragelse av driftsbygninger og gravlund
  • Søknader og vedtak knyttet til lokale utviklingsprosjekter

 

Orienteringer:  

  • NAV Nordreisa vil orientere om økonomisk bistand, omfang og utvikling
  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/ Miljøvernavdelingen vil orientere om verneprosessen i forhold til Sieimmagorsa i Reisadalen
  • Distriktspsykiatrisk Senter Nord-Troms (DPS) vil orientere om endringsprosesser