Årets tema er Reisemåls- og stedsutvikling i Nordreisa:

«En plass å trives og å leve. En plass å være stolt av og å bli husket for»

Program:

Ordfører og landsbyhøvding Hilde Nyvoll ønsker velkommen, og innleder om hva tidligere landsbymøter har resultert i, og hva vi forventer oss av årets møte. I denne sekvensen vil dere også se hvordan nettbutikken ShopNord fremstår nå.

Del 1: Hvilke potensialer ser vi rundt om i kommunen.

Vi har invitert klyngeleder Børre Berglund i Arctic 365 og reiselivssjef Georg Sichelschmidt i Visit Lyngenfjord til å innlede om temaet. De tar utgangspunkt i hva man gjør andre steder, og hva vi har best forutsetninger for å utvikle med suksess i Nordreisa.

Vi har også invitert noen av våre egne ildsjeler til å fortelle om hvilke muligheter som ligger i områder som Sarafossen v/Odd Rudberg, Reisadalen v/Roar Olsen, Havnnes v/Hege Bergfald Jakobsen, Spåkenes v/Liv-Merete Jensen og Reisafjorden v/Silje Viken. Vi inviterer også ungdomsrådet v/Ramona Thomassen og eldrerådet v/Marit Føre til å dele med oss deres tanker rundt kveldens tema.

Del 2: Hvilke idéer ønsker vi å gå videre med, og hvem gjør hva? Prosessledere: Inger Birkelund og Trude Indrebø

I denne sekvensen slipper alle deltakerne til med sine innspill. Denne gang gjør vi det litt annerledes, med hjelp av digitale responsverktøy og via kommunens Facebook-side.

Alle kan delta ved å klikke seg inn på arrangementet via denne linken: https://www.facebook.com/nordreisakommune/live (sendingen vil være tilgjengelig fra ca kl 18.15) 

Innspill og kommentarer kan også formidles på epost til: jan.fjaere@nordreisa.kommune.no