Årets tema: Oppfølging av strategisk næringsplan 
«Konkrete handlinger for utviklingen av Nordreisa 2023»
Strategisk næringsplan har disse hovedsatsningsområdene:
• Besøksnæring
• Dataspillutvikling/digital design/koding
• Matproduksjon
• Bygg-anlegg-entreprenør/naturressurser
Innenfor hvert av disse satsningsområdene vil en virksomhet fortelle hva de har gjort for å bli mer 
fremtidsrettet.
I tillegg vil vi på årets landsbymøte presentere «Prosjekt Locus»


Vi serverer kaffe, kringle, twist og saft.

Velkommen!