Program:

 • Åpning v/ordfører Hilde Nyvoll
 • Diagnose og medisin for besøksnæringa i Nordreisa. Turisme som samfunnsvekst v/Arvid Viken, Gaute Svensson og Brynhild Granås, Norges Arktiske Universitet
 • Ekspansjonen på Spåkenes v/Ola Berg, Lyngen North
 • Etableringen av fagskole for spillutvikling v/Marius Johansen, Halti næringshage
 • Småskala osteproduksjon v/Siw Merete og Morten Risto, Strømmen gård
 • Etableringen av Veidrift Nord AS v/Ken Johar Olaussen, Veidrift Nord AS
 • Presentasjon handlingsplan 2023 – Nordreisa kommunes strategiske næringsplan v/Harriet Steinkjer Nystu og Jens Kristian Nilsen, Visjona AS
 • Innspill fra publikum 
 • Innhold i den nye utstillingen "Fantastiske Reisa" - Reisa villakssenter v/Odd Rudberg, Halti nasjonalparksenter
 • Trekning av gavekort blant publikum
 • Avslutning


Vi serverer kaffe, kringle, saft og twist. Alle velkommen!
Møtet vil også bli sendt digitalt.