Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år. På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet og vi viser støtte til alle veteraner.

Nordreisa kommune sammen med Heimevernets områdedistrikt har gleden av å invitere til en høytidelig markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022.
Markeringen holdes i kantina på Sonjatun helsesenter på Storslett, søndag 8. mai klokka 11.00 – 12.30.  Klokken 12.30 blir det kransenedleggelse ved minnebautaen ved Nordreisa kirke, og klokken 13.00 starter familiegudstjenesten i kirka.

  • Klokken 11.00 Velkommen v/ ordfører Hilde Nyvoll, Nordreisa kommune.
  • Klokken 11.10 Servering av kaffe og kaker.
  • Klokken 11.30 Synlige og usynlige fortellinger fra krigen v/ Lise Brekmoe, Nord-Troms Museum.
  • Klokken 12.00 Utdeling av medalje til veteraner v/ områdesjef Bernt Olav Johansen, Heimevernet.
  • Klokken 12.30 Nedlegging av krans ved minnebautaen ved Nordreisa kirke.
  • Klokken 13.00 Familiegudstjeneste i Nordreisa kirke med påfølgende kirkekaffe i kirka. 

Alle er hjertelig velkommen til arrangementet. 

Arrangør: Nordreisa kommune og Forsvaret v/ Heimevernet.