Velkommen til nytt skoleår mandag 19. august 2019 i Nordreisa kommune

Skolestart ved de ulike skolene:

  • Storslett skole, kl. 08.30 Elevene fra 5-7.klasse møter opp i gymsalen. Elevene fra 8-10. klasse møter opp i kantinen.
  • Moan skole, kl. 08.30
  • Oksfjord oppvekstsenter, kl. 09.00
  • Rotsundelv skole, kl. 08.30

Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår.