Pårørendeskolen - demens

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som har familiemedlemmer eller nære venner som har begynt å glemme ting, eller som har fått en demensdiagnose.

På kurset vil du treffe andre i samme situasjon som deg selv og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset er lagt opp over fem kveldssamlinger

Pårørendeskolens målsetting

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til bedre kunnskap om rettigheter, aktuelle lover og hvordan man tar kontakt med hjelpeapparatet.
  • Hjelpemidler og velferdsteknologi
  • Tilby støtte gjennom å møte andre i samme situasjon.
  • Oppfølging av demenskontakt i etterkant av kurset

Pårørendeskolen vektlegger åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

 

Kurset er gratis.

Oppstart: 21.09.2022

Tidspunkt: 17.00 - 20.00

Sted: Konferanserommet på Sonjatun Helsesenter

Det vil være lett servering i pausen.

Du kan melde deg på ved å:

  • Ta kontakt med Demenskontakt Heidi Synnøve Jensen på

Telefonnummer 77 58 81 54 eller på mail til: heidi.jensen@nordreisa.kommune.no

 

Påmeldingsfrist: 20.09.2022