Onsdag 29.06 ankom Dividalsbygg med materiale og utstyr flyvende med helikopter fra Målselv. Upåklagelige værforhold med sydentemperaturer og skyfri himmel store deler av tiden gjorde arbeidet til en drøm på mange måter, samtidig som krigen mot myggen krevde sin innsats. Beundringsverdige lange arbeidsdager og netter førte til at hytta stod som planlagt ferdigstilt til lørdag 02.07. Arbeiderne i Dividalsbygg skulle videre nordover til Finnmark, for å starte på neste prosjekt.  

Som følge av kuven på berget hytta står på var det behov for ekstra mengde singel. Både med tanke på det estetiske og for brukervennligheten. En stor takk til Jowa maskin for sponsing av singel, og til karene i anleggsdrift som stod for lossing/frakt. Ettersom det ble behov for ekstra helikoptertransport lørdag morgen ble det enighet om å benytte anledningen til frakt av ved opp til hytta. Etter flere telefoner kunne Kim Strandheim bekrefte tørr ved og i tillegg stå for frakten til landingsplassen fredag kveld. En stor takk også til han.  

Lørdag morgen ble stiene som går fra tenketanken og hoppbakken opp til hytta merket, samtidig ble både singel og ved fraktet opp til hytta, i forbindelse med at Dividalsbygg fraktet sitt utstyr ned i regi av Helitrans. Arbeidet med å fordele grusen og stable veden ble ferdig rundt en halv time før den offisielle åpningen, og det var flere av de tidlige fremmøtte som bidro med glede.    

Etter hvert som klokken begynte å nærme seg 16.00 viste det seg at mange trosset varmen og tok turen opp til åpningen av hytta. Både små og store uttrykte stor glede over selve hytta og mange påpekte at de var veldig fornøyde med plasseringen med dens nærhet og utsikt. Det ble servert saft, bålkaffe, kake og boller til alle. Det ble også delt ut mange fine premier fra Nord-Troms friluftsråd. Noen hadde også med seg pølse til grilling i den store bålpannen fra Sparebank1- samfunnsløfte.  

Det ble et vellykket arrangement med et oppmøte på rundt 60-personer i over tretti varmegrader. UtiNORD-hytta er et svært positivt tilskudd til både innbyggere og tilreisende i Nordreisa, og er åpen til bruk for alle. Turen inngår også i årets UtiNORD.  

  

Tusen takk til alle som har bidratt og som møtte opp på åpningen. En riktig god tur ønskes!