Vi melder om vannledningsbrudd fra Røyelen og videre oppover Reisadalen. Vannet er nå stengt av inntil vi får utbedret feilen.
Det er uvisst når vannet vil være tilbake, men det vil ta tid før feilen er utbedret.
Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer om skadeomfanget.