Statnett har gitt melding om at de kommer til å jobbe i helger og i påsken. Siden Gahperus er et attraktivt utfartsområde for både skiløpere, hundekjørere og snøscootertrafikk, ber vi folk vise ekstra hensyn. For eksempel bør ikke barn slippes på rattkjelke, snowboard og ski nedover lia uten at voksne har oppsyn. Anleggsveien er bred og kanskje fristende å bruke, men uheldige situasjoner kan oppstå når store maskiner med utstyr skal forflyttes. Anleggsveien skal kun brukes til anleggstrafikk. Vi oppfordrer alle til å respektere dette.

God tur.