Ny og enklere søknad for barnehageplass er lansert!

Nå trenger ikke lenger innbyggerne å huske og søke om barnehageplass! På samme måte som skattemeldingen kommer nå søknaden forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt.

 

Mer tilgjengelige tjenester til innbyggerne

Nytt av året er at innbyggere mottar påminnelse om søknadsfrist via SMS og e-post, hvor kommunen kommuniserer direkte med innbyggere via meldingsboksen i Altinn. Tidligere har slike påminnelser blitt annonsert via lokalaviser, Facebook og på kommunens hjemmesider, og innbygger har selv vært ansvarlig for å ta initiativ til å søke.

 

Bedre opplevd kvalitet for brukerne
Tidligere var søknadsskjemaet innbygger benyttet syv sider, og alt måtte fylles ut manuelt. Nå kommer skjemaet forhåndsutfylt med informasjon kommunen allerede har tilgjengelig, som for eksempel navn og adresse på foresatte. Skjemaet er på én side og gjør det enklere å prioritere ut fra forhåndsutfylte barnehagelister.

 

Enklere og mindre ressurskrevende arbeidshverdag for de ansatte

Informasjon legges inn i relevante fagsystemer automatisk, uten behov for manuell innføring av ansatte. Alle deler av søknadsprosessen er automatisert, bortsett fra tildelingsmøtet hvor barnehagestyrer møtes for å fordele barnehageplasser basert på regler/vedtekter, erfaringer og skjønn.

 

Først kommune til å ta i bruk løsningen

Nordreisa kommune er 1. februar første kommune i landet til å sende ut automatisk forhåndsutfylt barnehagesøknad til sine innbyggere, i god tid før søknadsfristen 1. mars.

Men det vil også i år være mulig å søke på «den gamle måten» via eksisterende skjema. På denne måten sikres alle parter mot eventuelle feil som kan oppstå.

 

«I Nordreisa kommune har vi fokus på å forbedre økonomien vår, og vi har derfor alltid fokus på gevinster når vi skal gjennomføre prosjekter. Med Digital Medarbeider kommer det til å forsvinne en god del manuelle rutiner – tid vi kan bruke på å gi innbyggerne våre bedre tjenester innen andre tjenesteområder.» - Anne Marie Gaino, rådmann Nordreisa kommune

 

 

Tekstboks: Den nye tjenesten til Nordreisa kommune er levert av Digital Medarbeider som er en programvareleverandør av digitale innbyggertjenester. Selskapet jobber med en rekke nye tjenester som vil bli lansert i løpet av året. Digital Medarbeider er blant annet samarbeidspartner med bydel Nordre Aker i Oslo kommune hvor det gjennomføres et innovasjonsprosjekt innenfor pleie- og omsorgssektoren. 
Daglig leder er Aleksander Øines og kan nås på aleksander@digitalmedarbeider.no eller 901 99 899.