Nordreisa kommune har satt styring av veilysene langs kommunale veier. Det innebærer at lysene endres i styrke til ulike tider i døgnet og på ulike områder i kommunen. 
Dette gjøres for å oppnå tilfredsstillende belysning samtidig som kommunen bruker minst mulig energi.  Etter hvert som kommunen får erfaringer med hvordan lysene fungerer, vil styringen justeres om nødvendig.

Anleggsdrift