Feiringen av årets samiske nasjonaldag vil også i år foregå i digitalt format. Men det blir også høymesser i Nordreisa kirke og Rotsund kapell, samt av visning av kinofilmen Muohtadronnet (Snødronningen).

 

Digitalt program Nordreisa kommune 

Video publiseres på kommunens Facebook-side og her på nettsiden - samt www.haltikultur.no fra ca kl 10.00 søndag 6. februar
 
- Hilsen fra statsminister, sametingsråd og ordfører
- Innslag fra skoler og barnehager
- Innslag fra lokale foreninger, Nordreisa bibliotek, Nordreisa menighet og Nord-Troms museum
- Musikalsk innslag Nordreisa kulturskole
 
Fysiske arrangement
Kl 11.00: Høymesse i Nordreisa kirke
 
Kl 17.00 : Muohtadronnet (Snødronningen) vises på Nordreisa kino. Filmen har samisk tale og norsk tekst. Se www.haltikultur.no
 
Kl 18.00: Høymesse i Rotsund kapell