Velkommen til Nordreisa kommune 

Nordreisa kommune ønsker deg og din familie velkommen til oss. Det er viktig for kommunen at du som ny innbygger skal finne deg til rette i Nordreisa og vi vil derfor gi deg en oversikt over hvilke tilbud som finnes her. Det er flust av tilbud og muligheter i kommunen og det finns noe som kan interessere alle.

Nordreisa kommune ønsker å ha god kontakt med innbyggerne, og derfor ønsker vi å invitere deg og din familie til et velkomst-arrangement. Dette er en hyggelig sammenkomst der ny-tilflyttede og kommunen møtes for en hyggelig prat.

Arrangementet skjer utendørs i området rundt badstua/bålplassen i Elveparken den 26. juni

(i tilfelle dårlig vær flyttes arrangementet innendørs til Halti-bygget)

NRK ønsker forøvrig å inkludere dette i sine radio-sendinger med sommerbilen denne dagen.

Vi møtes kl. 14:00. Vi tenner bål og serverer kaffe og is.

Arrangementet skjer i henhold til gjeldende smittevernregler i forhold til antall deltakere og avstand mellom folk som ikke tilhører samme husstand. Derfor ber vi om påmelding med antall voksne og antall barn som oppgis i melding til telefon 417 06 134 eller epost til jan.fjaere@nordreisa.kommune.no innen onsdag 24. juni.

Alle husstander som deltar på arrangementet mottar en liten oppmerksomhet fra kommunen.

 

Velkommen skal du være!

Ordfører Hilde Nyvoll