Helsedirektoratet ber om at alle som får positivt resultat på selvtest registrerer resultatet

Helsedirektoratet har bedt om at alle som får positivt resultat på selvtest registrerer resultatet her

                                                               https://pasient.remin.no/nordreisa

Ved å registrere positivt resultat bidrar du til at kommunen får oversikt over smittesituasjonen lokalt og at Helsedirektoratet holder oversikt over smitteutviklingen nasjonalt.

Hvis du registrerer positivt resultat vil du automatisk få tilsendt en tekstmelding med lenke til informasjon om hva du bør gjøre når du har testet positivt.