Det har vært en justering av bussrutene som kommer fra Sørkjosen til Storslett i høst. Elevene tar nå bussen som kommer fra Rotsund, slik at det kun er påstigning i nordlig retning.

Elever bosatt i Ringveien/Nesseveien skal benytte stopp ved Joker Sørkjosen – ikke ved hotellet. Elever som bor på samme side som hotellet, anbefales å bruke gangfeltet ved "gammelbanken" når de går til Joker.

Samme gjelder elever ved flyplassvegen – her skal stopp i nordlig retning benyttes. 

Dette til orientering.

Bussene som kommer er for tiden:

155 Storslett
160 Storslett
160 Moan skole