Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med Fylkesmannen.

Si fra til rektor først
Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde fra til rektor. Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. De voksne på skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe deg. Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med på å lage planen hvis du ønsker det.

Si fra til Fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok
Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakt Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Fylkesmannen skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin. Etter det skal Fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.


PS! Du kan alltid kontakte Fylkesmannen hvis du lurer på noe.

Endringene i opplæringsloven og friskoleloven gjelder fra 1. august 2017. Innen skolestart skal det komme på plass et digitalt meldeskjema du kan bruke for å si fra om mobbing eller dårlig skolemiljø.