Viktig melding fra Nordreisa kommune

Det er betydelig høg snødskredfare i Nordreisa og Nord-Troms.

Politiet fraråder all ferdsel i fjellet.

Vær aktsom! Sjekk www.varsom.no

God påske!

 

Important message from Nordreisa municipality

There is a significant high risk of snow avalanches in Nordreisa and Nord-Troms. The police advise against all travel in the mountains. Be cautious!

Check www.varsom.no

Happy Easter!