Det er heller ikke mulig i samme tidsrom å kjøre barna til Moan skole på grunn av dårlig snuplass. Barna må settes av ved kirka for å gå langs Lundevegen til skolen. Det samme gjelder når barna skal hentes fra skolen.

Dette gjelder fra mandag 21.08. og til ny beskjed blir gitt.