Nødnummer

 

Nødnummer

Brann og redning 110
Politiet 112

Ambulanse, medisinsk hjelp

113
Legevakt (fra 15-08) 116 117
Nødnummer for døve  1412

 

Legekontor

Sonjatun legekontor: 

Tlf 77 58 81 00

Åpningstider:
Skranke: mandag - fredag kl 08:00 - 15:30
Telefon: mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
Laboratoriet: mandag - fredag kl 08:15 - 15:30

Felles lunsjpause: kl 12:00 - 12:40 - STENGT

Vakttelefon vei og brøyting

Døgnbemannet vakttelefon 99 09 84 68 for akutte henvendelser om vei i perioden 1. november til 30. april.

Ansvarlig for daglig drift:
Driftsleder Kim Daniel Hansen 
Tlf 40 43 76 47 

Fagansvarlig: 
Virksomhetsleder anleggsdrift Hilde Henriksen 
Tlf 48 99 42 44

 

Vakttelefon Vann og avløp

Vann og avløpsvakt: 90 56 99 89
Vakttelefonen er døgnbemannet. 
Ved feil på privat vann eller avløpsledning (grenpunkt/anboring og ledning til husstand) er eier selv ansvarlig. 

Jordmor/ fødestue

Fødestua / jordmorvakt
Tlf: 77 58 81 26

Avd.jordmor 77 58 81 28

Sosialtjenesten NAV

Tlf 55 55 33 33 

Dyreklinikk

Tlf 77 76 51 22