Nåværende, framtidige gårdbruker og andre interesserte er hjertelig velkommen til informasjonsmøte om tilleggsnæringer i landbruket. Møtet avholdes i kommunestyresalen, kommunehuset på Storslett, kl 10.30 tirsdag 25. oktober. Enkel servering.

For mer info: www.fagsenter.no

Arr: FMLA, Troms Bondelag, Troms Bonde- og småbrukarlag, Troms Birøkterlag, Tromspotet A/S, Troms Pelsdyravlslag og Troms Landbruksfaglige senter.