Vi ser på Lapprose og andre blomster. Ivar Heggelund, Norsk Botanisk Forening, er turleder i samarbeid med Halti nasjonalparksenter.


Påmelding og info: nasjonalparksenter@halti.no ller til tlf 777 70 556. Vel møtt!