Ugleprisen 2017

 

Ugleprisen ble første gang delt ut i 1990.

 

Medlemsskap tildeles ansatte som gjennom sitt arbeid, deltagelse og positive støtte har bidratt til at kommunen er blitt enda bedre når det gjelder kompetanse, utvikling og service. Medlemskap kan også gis til personer som har satt kommunen i spesielt positivt medialys.

 

Vinneren får ett diplom og et jakkemerke som synlig bevis for sin viktige rolle i kommunen. Jakkemerket er naturlig nok er ei ugle. 

Hvorfor ugle? Jo, ifølge gresk mytologi satt ei ugle på skulderen til en vis og klok gudinne. På denne måten ble klokskapen og visdommen overført til uglen. Vi kan derfor si at Ugla symboliserer kompetanse, klokskap og visdom.

 

I fjor var det vaktmester Nils Benjaminsen som fikk ugleprisen. 

 

Ugleprisen for 2017 hadde som tidligere år flere gode kandidater, men en kandidat har spesielt pekt seg ut.

Kandidaten har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og målrettet, og møter både kolleger og kunder med et stort smil.  Vedkommende er en av de som får alt til å fungere av ting som vi andre tar for gitt.

Hverdagen til denne kandidaten består av oversvømmelser, tette kloakkrør, steaming av tette rør og stikkrenner, hullete og avrevne veier, asfaltering, høvling, grusing, stikking, brøyting, vedlikehold av veilys, skilting, vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner, brannutrykninger, klipping av fotballbaner og grøntanlegg, oppkjøring av skiløypenett og litt saksbehandling innimellom slagene.

I tillegg har vedkommende en stødig hånd på fagfelt som brannberedskap, havner, skredovervåking og elveforebygging.

Denne ansatte har ansvaret for at det kommunale vei-, vann- og avløpsnettet fungerer til en hver tid for alle kommunens innbyggere.

 

Dere har nok for lengst gjettet hvem som er den verdige vinneren!

 

Vinneren av Ugleprisen for 2017 er virksomhetsleder Hilde Henriksen.

Ugleprisen 2017.jpg

Storslett, 3. januar 2018
Anne-Marie Gaino
Rådmann