Storslett skole er en av 5 skoler i Norge som kan titulere seg som en Nasjonalparklandsbyskole. Skolen vil i årene framover samarbeide med Halti Nasjonalparksenter AS og Fjelltjenesten for å få aktive elever i forhold til friluftslivet. Denne fjelldagen går inn i opplegget «Den lille vinterskolen».

Opplegget ble gjennomført med Odd Rudberg, daglig leder ved Halti Nasjonalparksenter, Gunhild Skogstad og Geir Thomasjord. I tillegg var det selvfølgelig lærere ved skolen med. Planlegginga har skolen og nasjonalparksenteret gjort sammen. Opplegget skulle egentlig blitt gjennomført tidligere i vinter, men på grunn av betongføre i fjellet, lot det seg ikke gjøre da. Fjelltjenesten ville da også ha vært med.

Aktivitetene i løpet av dagen var topp-tur, «skileik»,» free-style» hopp, snow-board, snøhulebygging og skredlære. Vi kunne på denne turen se at elevene behersket luftige svev og gode nedslag. Det var mange aktive elever med oss denne dagen. I tillegg hadde vi selvsagt tid til kos og sosialt samvær.

 Elevene lærte å ta snøprofiler, lete opp savnede med skredsøkere og bruke søkestenger for å finne personer som var tatt av skred med søkestenger.  I tillegg til fri lek og moro, har hensikten vært å  lære opp elevene, slik at det igjen skal kunne lære opp andre. Mange elever ble dyktige instruktører på å vise hvordan man tar snøprofil og hvordan man søker opp savnede med skredsøkere.

Odd Rudberg sier han er glad at Halti Nasjonalparksenter kan få til et formalisert samarbeid med Storlett skole. Skolen og Halti Nasjonalparksenter vil i framtida også ha andre samarbeidsprosjekter, da spesielt rette mot Reisa Nasjonalpark , Reisaelva og andre verneomåder i Nordreisa.

 Dette opplegget skal videreføres og også kommende 10.klassinger kan se fram til et slikt opplegg. Vår region har en vill og flott natur. Fjellene her krever at vi kjenner farene og vet å ta de forholdsreglene som trengs for ferdel vinterstid. Kompetanse om snøforhold og skred er nyttig enten man ferdes med ski eller snøscooter.

Storslett skole er veldig fornøyd med at vi kan få til et samarbeid med Halti og at vi kan dra nytte av kompetansen ved senteret. Fjelltjenesten Statskog ved Kjetil Bjørklied og Tarjei Gunnestad vil også samarbeide med Halti og skolen. I tillegg skal man ikke se bort i fra at også skolen med elevene og lærere kan gi noe tilbake i samarbeidet, sier Ottar Remmen, prosjektleder  for Den Naturlige Skolesekken ved Storslett skole.