Generell studiekompetanse
Vi tilbyr studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

Teoridelen til ulike fagbrev
Yrkesfag:
Voksenopplæringen tilbyr opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Teorifagene er helsefagrenholdsoperatørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helseservicefaget, service -og samferdsel, transport- og logistikk, apotekertekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær. Helsefagarbeider elevløp. 

Forelesningene for alle kurs foregår i lyd-bildestudio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy. Ved oppstart får alle elever ved Voksenopplæringen tilbud om et innføringskurs for å lære å bruke aktuell undervisningsplattform og et kurs i studieteknikk.

Søknadsfrist er 1. mars for alle kursene. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no . Ha MInID tilgjengelig for å kunne søke. Søkerveiledning Vigo.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole Beate Rikardsen Jaatun, 92 23 25 09 / 777 87000 Epost: beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no