Opptaket er samordnet for kommunale og private barnehager.

Barn som har plass i barnehage skal ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til de starter på skole.
Søkere som står på venteliste inneværende barnehageår, må søke på nytt til hovedopptaket.

I tillegg til ny plass, er det mulig å søke om overflytting, utvidelse/reduksjon og permisjon.

Kommunale og private barnehager har felles søknadsskjema.

Oversikt over kommunale og private barnehager finnes på kommunens hjemmesider.

Søknad til kommunale og private barnehager, sendes innen 1. mars 2022.

Vi oppfordrer søkere til å bruke elektronisk søknadskjema Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101-1942)  som dere finner på vår hjemmeside www.nordreisa.kommune.no. Papirskjema kan hentes på kommunehuset. Ved endring av oppholdstid eller overflytting til annen barnehage skal samme skjema brukes.