Her er noen av sakene som skal opp til behandling:

  • Oppfølgning sak – Rammeavtaler
  • Oppfølgning sak - Forvaltningsrevisjonsrapport  "Kommunedirektørens plikt til å påse at politiske vedtak iverksettes"
  • Oppfølging sak - Gebyr i dispensasjonssaker
  • Kommunens tilsyn med hjemmeundervisning
  • FNs bærekraftsmål i kommunesektoren

Her finner du innkallingen til møtet: Innkalling til møte 24.3.2023 - samlet.pdf

Kontrollutvalgets side finner du her: Kontrollutvalget i Nordreisa - Nordreisa kommune