Statens vegvesen har i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10, og i samarbeid med Kvænangen og Nordreisa kommune, utarbeidet forslag til områderegulering for E6 Kvænangsfjellet, strekningen Oksfjordhamn–Karvik.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte:

Tid: Onsdag 19. oktober 2016 kl 1800 - 2000

Sted: Kvænangshagen Verdde i Sørstraumen

Enkel servering

På møtet vil Statens vegvesen orientere og svare på spørsmål om planforslaget.

Vel møtt!