Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning §2 bokstav f; vedlegg 1pkt. 17. Forslag til planprogram er sendt ut på høring og er til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-9 fram til 7.mars 2016.

I forbindelse med offentlig ettersyn inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte om planarbeidet, der de vil orientere og svare på spørsmål om planforslaget.

Tid: Tirsdag 23.februar 2016 kl. 1800-20.00

Sted: Kvænangshagen Verdde i Sørstraumen

Enkel servering

Mer informasjon om planen finner du her: http://www.nordreisa.kommune.no/omraaderegulering-e6-kvaenangsfjellet.5835167-152541.html.

Vel møtt!