Selgere fra vaktselskap utgir seg for å være fra brannvesenet. Vi presiserer at Nord- Troms Brannvesen ikke har noen avtale med noen selskaper, og vil aldri selge produkter til privatpersoner eller bedrifter.

​Selgere fra et vaktselskap utgir seg for å være fra brannvesenet og vil inn for å kontrollere røykvarslere og slukkemidler. Selgerne har vært observert i Nordreisa og utgir seg for å være fra brannvesenet og vil inn å kontrollere røykvarslere og slukkemidler.

Vi presiserer at Nord- Troms Brannvesen ikke har noen avtaler med slike selskaper. -  Når brannvesenet er ute på aksjoner, skal vi legitimere oss med ID-kort som er merket med Nord- Troms Brannvesen, og bilde, sier Erlend Sylta, leder for forebyggende avdeling i Nord- Troms Brannvesen. Får du disse "selgerne" på døra så ikke slipp dem inn er vårt råd.

Nord- Troms Brannvesen er kjent med at slik praksis skjedde på samme tid i fjor. Og vi henstiller til alle vaktselskap om at de ser over rutiner og gir beskjed til ansatte om at slik praksis ikke er akseptabel.

Erlend Mjåtvedt Sylta

Leder forebyggende
Tlf.: +47 960 97 751 / 77 71 94 81
Nord-Troms Brannvesen

kommunevapenkommunevaapen kommunevaapen cid:image012.png@01D09233.EFC81900