Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

Følgende arrangementer er tillatt:

1. Idrettsarrangement - stevne, cup, kamp. (ved organisert trening maks 20 deltakere).

2. Kulturarrangement -konsert, kino, utstilling, teater.

3. Andre arrangementer -møter, religiøse samlinger, bryllup, begravelse, bursdager.

Forutsetninger og krav til arrangement:

· Det må være på et offentlig sted med en ansvarlig arrangør som kjenner godt til råd om smittevern.

· Arrangøren må vurdere om det er forsvarlig å holde arrangementet ved bruk av risikovurderingsverktøy fra Folkehelseinstituttet.

· Det må lages en plan for gjennomføring som sikre at risiko for smittespredning reduseres, kontakt med kommuneoverlegen ivaretas og informasjon gis til deltagere.

· Det må være nok desinfeksjonssprit, såpe og vann for å ivareta håndhygiene spesielt ved toalettområder, innganger og matserveringsområder.

· Det må være informasjonsplakater med generelle hygiene råd.

· Det må være minst 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

· Arrangøren er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.

· Arrangøren må ha navneliste over deltagere og telefonnummer de kan nåes på for å sikre rask smittesporing om nødvendig. Navneliste oppbevares av arrangør i 30 dager.

· Det må være forsterket renhold ved kjøkken, matserveringsområder og toaletter.

· Arrangøren skal hindre at syke deltar på arrangementet og ha en plan for håndtering av sykdom som oppstår under arrangementet.

· Arrangøren er ansvarlig for at ovenstående krav overholdes.

 

· Kommuneoverlegen kan føre tilsyn med arrangementet og avlyse det dersom det det ikke arrangeres etter disse gjeldende retningslinjer.

 

Verktøy for risikovurdering av arrangementer

 

Med Vennlig hilsen

Øyvind Roarsen

Kommuneoverlege