Har du lyst til å bli støttekontakt?

Nordreisa barneverntjeneste trenger flere støttekontakter i kommunen – snarest.

  • har du overskudd og kapasitet?
  • har du lyst til å hjelpe?

Det finnes barn og unge som trenger deg!

 

En støttekontakt er en person som gjennom samvær med barn og unge bidrar til å øke selvfølelse, selvstendighet og mestring. Formålet med hjelpetiltak fra barneverntjenesten er at de skal føre til positiv endring for barn og ungdom, og eller familien.

 

Det gis arbeidsgodtgjøring og eventuell utgiftsdekning.

Ta kontakt med barneverntjenesten i Nordreisa tlf 77588204