Ut i NORD (Undertekst) RGB (gul på rød)_500x178.jpg

I UtiNORD 2016 er 23 av turene er nye i forhold til oppstarten i fjor. Startskuddet går 1. juni, men det gjelder kun turer i fjæra og i lavlandet. Turene til fjells åpner opp etterhvert som de tiner frem. MEN, for å få dette til er vi avhengige av din hjelp til å bære ut kodeark.

Du kan melde deg som turvaktmester på utinord.no. Der fyller du ut navn og kontaktinformasjon, samt hvilken eller hvilke turer du kan tenke deg å ta med kodeark til.

Vi håper på mange frivillige slik at alle turene får sine kodeark på plass i løpet av juni måned. Mangel på frivillige som melde seg tidlig gjorde at mange kodeark kom veldig sent på plass i fjor. Nord-Troms friluftsråd har i år som mål å gjøre Ut i NORD bedre enn i fjor. Dette gjøres ved å legge ut mer detaljerte turbeskrivelser på nett, og det kommer til å bli skiltet mye bedre.  Friluftsrådet kommer i år også med et hefte som presenterer alle turene. Heftet kommer i tillegg til oversiktskartet.

Dette er turene i Ut i NORD 2016: 

Nordreisa - 26 turer

 • Moskodalen gruve - Ny!
 • Sieimma - Ny!
 • Truisku - Ny!
 • Sikkojervigammen - Ny!
 • Uløytinden
 • Holmevannet
 • Gjøvarden
 • Vardfjellet
 • Steinfjellet
 • 4H-gammen i Pilteri
 • Sikkájávri
 • Flylysvarden
 • Storsteet
 • Fávrresvárri
 • Baiskivarden
 • Nordkjosfjellet
 • Fossvannet
 • Nuovasgáisá
 • Luovosskaidi
 • Sarafossen
 • Cillagaisa
 • Arasbovarri/Snefonna
 • Jyppyrä
 • Skaidecohkka
 • Reasvarri
 • Kildalsdammen
Kvænangen - 19 turer
 • Klubbefjellet - Ny!
 • Geitfjelltinden - Ny!
 • Beahcegealhaldi - Ny!
 • Riddervarretoppen - Ny!
 • Innervikselva
 • Vassnes
 • Svanefjellet rundt
 • Moldvikøra
 • Lillestrømmen
 • Lysløypa i Sætra
 • Riddevarrivannet
 • Halsen
 • Mikkaltinden
 • Naiggacohkka - Naigatoppen
 • Ruossavarri - Store Rossa
 • Daumannstinden
 • Gárgofjellet
 • Olderbakkfjellet
 • Dalstuen
Kåfjord - 19 turer
 • Gavtavárri - Ny!
 • Nordmannviktinden - Ny!
 • Gaisi - Ny!
 • Moskkugàisi gruver - Ny!
 • Dalberget
 • Storhaugen, Djupvik
 • Lilledalen 
 • Storhaugen, Manndalen
 • Tverrelva
 • Spåkenes
 • Olderdalen rundt
 • Nomedalen
 • Gorsabrua
 • Skardalsgammen
 • Trollvikhytta
 • Vikesokken
 • Baalsrudhula
 • Gaskaslokta
 • Halti
Skjervøy - 20 turer
 • Stussnesfjellet, Skjervøy - Ny!
 • Dalbotn Grunnfjorddalen, Arnøy - Ny! 
 • Gapahuken, Nord-Uløy - Ny! 
 • Hellnesodden, Laukøy - Ny! 
 • Kulturstien, Laukøy - Ny! 
 • Trolltind Akkarvik, Arnøy - Ny! 
 • Rakkenes, Nord-Uløy - Ny! 
 • Skattørfjellet, Skjervøy - Ny!
 • Steinbakken, Kågen - Ny! 
 • Trongedalen Årvikmarka, Arnøy - Ny!
 • Vittnes, Kågen - Ny! 
 • Engnes, Skjervøy
 • Sotnes, Arnøy 
 • Sandnestinden, Arnøya
 • Vardhaugen, Kågen
 • Kågtinden, Kågen
 • Langnestinden, Laukøy
 • Arnøyhøgda, Arnøy 
 • Arontinden, Nord-Uløy
 • Enesbukta, Kågen